Регуляторна політика

Засади регуляторної  політики

Рішення сесії сільської ради : “Про встановлення  податку на нерухоме майно ”

“Про затвердження норматичної грошової оцінки земель населених пунктів ”

“Про місцеві податки і збори”